Zadzwoń:
+48 606 258 675
Napisz:
biuro@phuhydro.pl

Przepompownie

Przepompownia ścieków jest elementem instalacji kanalizacyjnej. Obudowę przepompowni stanowi zbiornik z pokrywą, który może być wykonany z betonu zbrojonego, polimerobetonu lub tworzywa sztucznego. Przepompownie wyposażane są w jedną lub więcej pomp zatapialnych połączonych równolegle. Ich zadaniem jest podniesienie słupa ścieków do takiej wysokości aby spływały one dalej grawitacyjnie do odbiornika jakim jest oczyszczalnia ścieków.

Pompy po prowadnicach opuszcza się z poziomu terenu do pozycji roboczej mocując je na kolanach sprzęgających, które łączą pompę z instalacją tłoczną. Kolana montowane są w sposób trwały do części dennej zbiornika za pomocą zestawu do montażu stacjonarnego. Na rurociągu tłocznym montuje się zawór zwrotny kulowy oraz zawór lub zasuwę odcinającą. Instalacja tłoczna wykonana jest z rur ze stali odpornej na korozję.

Zastosowanie

  • umożliwiają skanalizowanie zagłębionych terenów mieszkalnych bez wykonania głębokich wykopów
  • ułatwiają wykonanie instalacji kanalizacyjnej w terenie pagórkowatym
  • umożliwiają skanalizowanie obiektów niskiej zabudowy jak piwnice, tunele, itp.
  • umożliwiają skanalizowanie obiektów oddalonych od kolektorów kanalizacji
  • umożliwiają przepompowywanie ścieków z miejsc o nierównomiernym napływie
  • umożliwiają pompowanie surowych ścieków, poprzez zastosowanie pomp o swobodnym przepływie lub pomp z wirnikiem rozdrabniającym