Phu Hydro

ZMIĘKCZANIE

Twarda woda jest przyczyną powstawania kamienia, który odkłada się w rurach i urządzeniach. Skutkiem tego są zwiększone koszty energii, drogie naprawy, a czasem zupełnie niedrożne rury. Kamień stanowi bardzo porowatą powierzchnię. To idealne miejsce rozwoju bakterii. Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną powodującą twardość, jony wapnia i magnezu wymieniane są na jony sodowe. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, jest poddawane regeneracji roztworem soli.

Częstotliwość regeneracji zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody. Zmiękczacze mogą być jednokolumnowe, jak również dwukolumnowe, zapewniające nieprzerwaną dostawę wody.
Zalety zmiękczania wody: