Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna jest pierwszym, niezbędnym etapem uzdatniania wody. Woda studzienna, jak również woda z sieci wodociągowej zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe (muł, piasek, rdza, itp.).
Filtracja mechaniczna ma na celu usunięcie stałych zanieczyszczeń, a co za tym idzie ochronę urządzeń do uzdatniania wody np. zmiękczaczy, jak też ochronę przewodów i armatury. Skuteczność filtracji zależy od zastosowanego filtra i wkładu filtracyjnego.

filtr mechaniczny

filtr mechaniczny 2

Częstotliwość wymiany wkładu, płukania filtra zależy od ilości i jakości filtrowanej wody. Wkłady można podzielić na następujące grupy:

  • filtry z możliwością zrzutu nagromadzonych zanieczyszczeń
  • filtry z płukaniem przeciwprądowym
  • filtry z wkładem wymiennym