Filtry do odżelaziania i odmanganiania wody

Wody podziemne charakteryzują się podwyższoną zawartością żelaza i manganu. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności, co niekorzystnie wpływa na właściwości organoleptyczne wody i urządzenia sanitarne (pojawia się rdzawy osad). Przy występowaniu znacznych ilości żelaza i manganu montowany jest dwustopniowy układ filtrowania wody. Wybór procesu technologicznego zależy od składu fizykochemicznego wody.

urządzenie do odmanganiania