Filtry odwróconej osmozy / demineralizacja

Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli. Można ją zrealizować metodą:

  • wymiany jonowej - proces wymiany jonowej polega na wymianie jonów związanych z żywicą. Wymiana jonowa jest przeprowadzona w układzie dwóch kolumn, z których jedna wypełniona jest silnie kwaśnym kationitem pracujący w cyklu wodorowym, a druga - anionit silnie zasadowy, pracujący w cyklu wodorotlenkowym. Innym sposobem jest wymiana jonowa na złożu mieszanym.

biały duży pojemnik, rury

  • odwróconej osmozy - proces membranowy pozwalający na oddzieleniu zanieczyszczeń rozpuszczonych i koloidalnych (0,1-0,001 µm) znajdujących się w wodzie. Podstawą procesu jest zjawisko osmozy polegające na transporcie rozpuszczalnika (wody) przez membranę półprzepuszczalną, przepuszcza tylko rozpuszczalnik. Woda po systemie odwróconej osmozy jest prawie całkowicie odsolona.
  • elektrodejonizacji - proces za pomocą procesu technologicznego w jednym module łączy korzyści elektrodializy oraz wymiany jonowej na złożu mieszanym. W wyniku tej kombinacji procesowej otrzymujemy wodę całkowicie odsoloną bez stosowania przerw produkcyjnych oraz chemikaliów.